1 Suit Spider Solitaire

1 Suit Spider Solitaire

Det är något med Spider Solitaire som är så lockande och attraktivt över hela världen. Det är viktigt att ha en god förmåga att lösa problem för att klara av det här spelet. Det här spelet är perfekt för dem som inte gillar hårt tänkande. Det är ett avkopplande och underhållande spel som människor i alla åldrar kan njuta av.

Hur man spelar SPIDER SOLITAIRE
Totalt används 104 kort i det här spelet, fördelade på två kortlekar med 52 kort. För att börja spelet delas 54 kort ut i varje kolumn i Tableau: 6 kort i de fyra första kolumnerna och 5 kort i de övriga. Under spelets gång är det bara det översta kortet (längst ner på skärmen) från varje hög som visas uppåt (synligt), medan resten är dolda (osynliga). Det finns ytterligare 50 kort som ska skickas till lagret.
För att spelaren ska kunna vinna ett spel är en del av arbetet att få alla 44 dolda kort på tavlan att vändas (bli synliga). När alla kort som ligger ovanför tas bort vänds (eller vänds) kortet automatiskt. Efter att kortet har kommit i spel får du flytta det vid behov.
Tableau gör det möjligt att flytta en grupp av ett eller flera på varandra följande kort åt gången. För att flytta kort måste de alla vara av samma färg och bör sjunka i rang från toppen till botten av skärmen. Så snart en hel färgkörning är avslutad från kung till ess lagras den automatiskt i grundområdet.
En tom eller ledig kolumn innehåller inga kort. Du kan placera en färgkörning i vilken tom kolumn som helst i enlighet med spelreglerna.
Du kan göra detta genom att flytta det nedersta kortet från en bank till en annan eller placera det i en tom kolumn. Det krävs inte nödvändigtvis att målkortet är i samma färg som det högst rankade kortet som flyttas, men det bör vara det kort som ligger närmast i rang efter det högst rankade kortet som flyttas.
När alla kort har flyttats till spelarens önskemål inom tablån måste denne klicka på det längst till höger staplade kortet i lagret.
När lagret flyttas genom sviter och nya erbjudanden initieras fortsätter denna process tills inga fler staplar i lagret återstår. När spelaren har kört runt alla kort och tagit bort dem från tavlan vid denna tidpunkt vinner spelaren.
Bubble Shooter Alla spel - Kontakt - Integritetspolicy